ENERGJIA SOLARE PDF

Energjia solare translation in Albanian-English dictionary. Energjia diellore, nje burim dhe potencial i qendrueshem (Solar energy, a sustainable source and potential). Conference Paper (PDF. Potenciali energjetik i shfrytëzimit të energjisë diellore në Dragash. . prodhuar energji elektrike nga energjia diellore, përveq të tjerash kërkohet që të.

Author: Faumi Sagis
Country: Cambodia
Language: English (Spanish)
Genre: Video
Published (Last): 13 February 2011
Pages: 258
PDF File Size: 17.15 Mb
ePub File Size: 2.29 Mb
ISBN: 554-4-12330-167-4
Downloads: 37917
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Brabar

Pamja e nje centrale termike me kulle diellore si dhe skema e prodhimit te energjise elektrike me perdorimin e kripes se shkrire.

Shikime Lexo Redakto Redakto tekstin burimor Shiko historikun. Ky central eshte leshuar ne pune ne Nentor te vitit Nxehetesia e gjeneruar nga fusha me celula diellore deponohet ne kripen e shkrire e cila ndodhet solarr rezervuaret me diameter 36m dhe lartesi 14m.

Intensiteti mesatar i rrezatimit te diellit ne atmosfere eshte mesatarisht 1.

Ato mund te punojne kurdo qofte qe konsumatori te kerkoje energji,pra dhe gjate territ ose gjate motit te vranet. Ne kete central sistemi i deponimit,absorbon nje pjese te nxehtesise te prodhuar,nga fusha me celula diellore parabolike gjate dites. Ky proces mundeson dyfishin e numrit te oreve te punes ne vit te centralit.

  DEVELOP INEO 351 PDF

Marresi grumbullon nxehtesine e diellit ne lengun e ngrohet i cili qarkullon dhe i cili perdoret per prodhimin e avujve per turbinen konvencionale me ebergjia per prodhimin e energjise elektrikete vendosur ne fund te kulles.

Sistemi fotovoltaik realizohen me shnderruesit fotovolaik te cilet energjine rrezatuese te diellit e shnderrojne ne energji elektrike shnderrimi i drejtperdrejte. Ngrohja natyrore e hapesires. Sistemet fotovoltaike mund te perdoren si burime autonome i energjise elektrike ne kombinim me burimet tjera te energjise ose te lidhur ne rrjetin elektrik.

Energjia e ripërtëritshme – Wikipedia

Teknologjia e sistemit parabolik ne fillim eshte perdorur ne SHBA, dhe centrali i pare ne Europe qe punon me kete teknologji eshte ndertuar ne Spanje Andasol dhe ka fuqine e instaluar 50MW. Turbinat prodhojne energjine elektrike gjate nates duke perdorur kete nxehtesi.

Pamja e nje kolektori diellor qe perdoret per ngrohjen e soolare. Gjate kushteve normale ne siperfaqen e tokes mund te arrihet intesiteti i rrezatimit prej 1.

Sistemet diellore energjetike [ redakto redakto tekstin burimor ] Sistemet diellore te temperaturave te uleta. Kolektoret diellor per ngrohje te ujit, Pergaditja e ujit te ngrohet, avujve. Kulla punon ne principin e fokusit nga fusha me mija cope pasqyra ne marres i cili eshte i vendosur ne maje te kulles.

  93C46 ROTATED PDF