DEN UYL LEZING WOUTER BOS PDF

Wouter Bos krijgt met name van financieel journalisten waardering voor de was minister van Financiën in het eerste en enige kabinet-Den Uyl, dat eerder. Zo kreeg tijdens de formatie van het kabinet-Den Uyl de polarisatiestrategie een . toonde, leek hij veroordeeld tot de PvdA en haar nieuwe leider, Wouter Bos.

Author: Nakora Akigal
Country: Chad
Language: English (Spanish)
Genre: Photos
Published (Last): 20 April 2006
Pages: 20
PDF File Size: 7.37 Mb
ePub File Size: 20.32 Mb
ISBN: 531-8-63262-188-9
Downloads: 85746
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Maurg

Of toch Piet Lieftinck met zijn tientje? Voor het CDA was het verlies nog dramatischer. En dat persoonlijke vetes vaak net zo’n grote rol speelden als vermeende politieke doctrines. De mission impossible resulteerde in een tweede kabinet-Van Agt, met Den Uyl op een opgetuigd ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Sommige experts hadden hun antwoorden direct paraat, andere pas na langdurig wikken en wegen. In dit dossier hebben wij de mooiste verhalen uit ons archief voor u gebundeld. Dit in tegenstelling tot een anticyclisch begrotingsbeleid, waarbij de overheid ad hoc inspeelt op conjunctuurschommelingen, om zo de consumptie te stimuleren of af te remmen.

Toen in het voorjaar van de vakbeweging protesteerde tegen een geplande huurverhoging en afschaffing van de consumentensubsidies op melk, kreeg zij de steun van de fractie. Daarop bezetten actievoerders het pand.

De sociaaldemocraten zouden hun partners voortaan uitsluitend aan de linkerzijde van het politieke spectrum zoeken. Opnieuw moest Van Agt de sluiting van Bloemenhove afblazen. Aanleiding was de ontsnapping van de oorlogsmisdadiger Pieter Menten naar Zwitserland, volgens de sociaaldemocraten omdat Justitie laks was geweest. In navolging van de Amsterdamse hoogleraar politicologie Hans Daudt – inmiddels emeritus – hebben politiek analisten wel geopperd dat de confessionelen altijd aan bovenstaande stelregel zijn blijven vastgehouden.

Meld u aan en ontvang wekelijks de gratis nieuwsbrief, vol historische artikelen, nieuws en aanbiedingen. Maar omdat er geen progressieve meerderheid in de Kamer was, was hij opnieuw aangewezen op de confessionelen. De katholieke minister van Justitie Dries van Agt wilde de politie opdracht geven de kliniek te sluiten. In het beginselprogramma van ontdeden de sociaaldemocraten zich van het concept van de klassenstrijd en het internationalisme. De PvdA stelde harde eisen en noemde verschillende punten uit haar verkiezingsprogramma ononderhandelbaar.

  CONDICIONES DE DIRICHLET PDF

Na Duisenbergs overlijden in verscheen Mister Euro. De lidstaten verplichtten zich tot maatregelen wanneer hun begrotingstekorten zouden uitstijgen boven de 3 procent van het nationaal product. In november deed voorman Pieter Jelles Troelstra met een handvol volgelingen een halfslachtige en slecht voorbereide revolutiepoging.

Daarmee diskwalificeerden de sociaaldemocraten zich in de ogen van het politieke establishment voor lange tijd als serieuze woufer. Het betekende voor de sociaaldemocraten het begin van zeven magere jaren in de oppositie. Meld u aan en ontvang wekelijks de gratis nieuwsbrief, vol historische artikelen, nieuws en aanbiedingen.

Nog niet als partij – dat zou zeven jaar later gebeuren – maar als politieke federatie. Onder leiding van Wim Kok, die in Den Uyl opvolgde, voeren de sociaaldemocraten een voorzichtiger en realistischer koers. In oktober werd bekend dat in de Bloemenhovekliniek te Heemstede abortussen werden uitgevoerd op foetussen ouder dan twaalf weken.

Voor een links meerderheidskabinet met D’66 en PPR kwamen de sociaaldemocraten echter net een paar puzzelstukjes tekort. Hij krijgt de stem van 9,9 procent van de deelnemers.

Marshallplan Op de derde plaats staat, met 11,3 wkuter, Jelle Zijlstra. Dat confessionelen en sociaaldemocraten het zes kabinetten met elkaar hadden uitgehouden, was een unieke prestatie. Het nieuwe verbond was van korte duur. Dit werd echter door de PvdA-achterban met verontwaardiging ontvangen.

De vriendelijke brombeer uit Heerenveen had veel fans, ook toen hij later de eerste president van de Europese Centrale Bank werd. Harde saneerder Toch doen beide vooroorlogse ministers het slecht bij deze verkiezing.

Het Stabiliteitspact hield de woouter binnen de perken en maakte de weg vrij voor de euro.

Coalities tussen sociaaldemocraten en confessionelen

De jaren dat Zalm voor Sinterklaas kon spelen waren echter voorbij. Maar Lieftinck deed meer. Lubbers dreigde in met opstappen op het moment dat het aantal WAO’ers de 1 miljoen bereikte. Echter, met zo min mogelijk concessies. Het aantal stemmen voor Treub is verwaarloosbaar, Pierson blijft hangen op 5,9 procent.

  DOD FX7 PDF

De polarisatiestrategie was definitief mislukt. Deze leezing der geesten verklaarde ten dele waarom het CDA na de Nacht van Schmelzer zijn politieke vrienden bij voorkeur ter rechterzijde zocht. xen

Coalities tussen sociaaldemocraten en confessionelen – Historisch Nieuwsblad

Dankzij de Zalm-norm werden inkomsten en uitgaven strikt gescheiden. De samenwerking ging goed zolang de wederopbouw nog in volle gang was en achterban en electoraat genoegen namen met een laag bestedingsniveau. Zo kregen alle huishoudens per 1 januari honderd gulden belastinggeld terug: Dat was niet de doorbraak die de nieuwe partij zich had voorgesteld. Hij diende een amendement in op een kabinetsvoorstel voor tijdelijke belastingmaatregelen.

Na de val van het eerste kabinet-Colijn in onderzocht de vrijzinnig-democraat Hendrik Marchant als formateur de mogelijkheid van een regering met de SDAP en de Rooms-Katholieke Staatspartij. Maar het feit dat de sociaaldemocraten mochten aanschuiven in een coalitie met de katholieken, en zelfs de premier leverden, was op z’n minst een ‘kleine doorbraak’.

Verkiezing van de Beste Minister van Financiën – Historisch Nieuwsblad

Op 11 december kwam met donderend geraas een einde aan een van de vruchtbaarste coalities uit de Nederlandse politiek: In bracht Lieftinck de Bankwet tot stand, die maakte dat de Nederlandsche Bank voortaan een meer onafhankelijk monetair beleid kon voeren. Het oordeel van economen en fiscalisten over Zalms erfenis is te lezen in Per saldo.

Historisch Nieuwsblad vroeg het aan deskundigen: De confessionele eenwording was voor de PvdA een extra stimulans om te proberen via een strategie van polarisatie de christelijke partijen uit elkaar te drijven. Het werd het ‘bami-akkoord’ genoemd, naar het eten dat de onderhandelaars bij een afhaalchinees hadden laten aanrukken.